Plan voor duurzaam en groen energielandschap in Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop

Vandaag is het ambitieuze plan voor het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gepresenteerd door het consortium van samenwerkende initiatiefnemers energiecoöperatie Rijne Energie, BHM Solar en Eneco. Het voorstel omvat 5 windmolens en meerdere zonnevelden: hiermee kan voor circa 30.000 huishoudens duurzame elektriciteit worden opgewekt.

Het door de gemeente Utrecht benoemde ‘pauzelandschap’ in Rijnenburg en Reijerscop wordt met het plan  voor minstens 20 jaar ingezet voor de opwekking van duurzame energie. In de polders ten westen van de A2 en ten zuiden van de A12 wil het consortium meerdere zonnevelden aanleggen en 5 windmolens bouwen die samen jaarlijks ruim 90 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan opwekken. Daarbij is het doel zoveel mogelijk de landschappelijke kenmerken van het gebied te behouden en versterken. Hiermee blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een groene ruggengraat voor recreatie.

De ontwikkelaars van het energielandschap hebben gebiedseigen natuur, waterpartijen, landschapsontwikkeling en recreatie concreet uitgewerkt. Daarbij is het uitgangspunt dat hoe meer duurzame energie er komt, er eveneens meer beplanting komt om het robuuste karakter van het landschap te bevorderen. Binnen de contouren van het plan blijft er ruimte voor woningbouw aan de zuidzijde van het energielandschap.

Door de aandacht voor de natuurontwikkeling blijft het gebied ten dienste van de huidige inwoners en de mogelijke toekomstige inwoners. Het landschap sluit aan bij de behoefte van de stad naar duurzame energie en recreatie, en sluit toekomstige woningbouw niet uit.

Lokaal eigendom

Eén van de belangrijkste pijlers van het plan is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van de lokale energiecoöperatie Rijne Energie. De coöperatie is opgericht om inwoners van het gebied zeggenschap te geven in de plannen en financieel mee te laten doen. Inwoners van Utrecht en omgeving kunnen lid worden van de coöperatie.

Aansluiten op energieambitie van Utrecht

Utrecht wil een forse bijdrage leveren aan de energieopwekking in de regio en haar eigen klimaatdoelstellingen waarmaken. Dit betekent concreet dat Utrecht zo snel mogelijk klimaatneutraal wil zijn. Het consortium wil aan deze doelstelling een significante bijdrage leveren door lokale groene stroom op te wekken die te vergelijken is met het stroomgebruik van circa 30.000 huishoudens. Om nog meer duurzame energie op te wekken is het mogelijk voor grondeigenaren om zich aan te sluiten bij de plannen voor het energielandschap.

Meer informatie?

 Rijne Energie organiseert op dinsdag 10 november om 20.00u een online informatiesessie. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar info@rijne-energie.nl om zich te registeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven