Hoeveel kunt u als grondeigenaar met een zonneweide verdienen?

Step 1 of 2

Een zonneweide aanleggen?

Oogsten van zonneweides

De energietransitie biedt financiële kansen voor u als agrarisch ondernemer. Door samen te werken met BHM Solar bent u verzekerd van een betrouwbare en ervaren partij, waardoor de kans van realisatie aanzienlijk wordt vergroot. 

Wij kiezen onze partners zorgvuldig. Voor ons is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Juist hierdoor kunnen wij onze aandacht volledig richten op de ontwikkeling en realisatie van onze projecten. Wij houden u altijd goed op de hoogte en informeren de gemeente en omwonenden. Door iedereen te betrekken realiseren wij samen het best mogelijke project.

Kunnen wij u helpen met een zonneweide aanleggen?

Voordelen

BHM Solar draagt volledig zorg voor het contact met de omwonenden, de vergunning bij de gemeente en de financiering van de zonneweide

Na de looptijd van de vergunning wordt uw grond weer in originele staat teruggebracht. BHM Solar spreekt dit contractueel met u af. Er worden financiële reserves aangehouden om de grond, in elke situatie, weer naar originele staat terug te brengen. 

Elke situatie van een grondeigenaar is anders. Wij hechten er veel waarde aan dat een eigenaar van grond onafhankelijk advies krijgt van een expert. Bij een getekende overeenkomst vergoedt BHM Solar de kosten van de adviseur.

BHM Solar is een Nederlands bedrijf en werkt samen met Nederlandse banken en investeringsfondsen om de zonneweide te financieren. 

In vergelijking met agrarische pachtinkomsten biedt BHM solar een hoge en aantrekkelijke vergoeding per hectare. 

BHM Solar ziet lokaal draagvlak, acceptatie en communicatie als belangrijkste pijlers voor het succesvol ontwikkelen van een zonneweide. Wij treden daarom in een vroeg stadium met direct omwonenden in contact. 

Zonnepark op uw grond?

Bekijk onderstaande video met de antwoorden op de 7 meest gestelde vragen van agrariërs.

Wilt u de vragen en antwoorden uit de video rustig in tekst nalezen?
Klik dan hier.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor u bij een zonnepark?

In onderstaande video leggen wij kort uit wat er in uw belastingaangifte kan veranderen bij de verhuur van uw grond voor een zonneweide.

Wilt u de tekst uit de video over de belastingen nog eens rustig nalezen?
Klik dan hier

Waarom juist nu een zonnepark?

Elke gemeente moet op 1 juli 2021 haar klimaatbeleid vast hebben gesteld. Hierdoor is op korte termijn duidelijk welke gebieden binnen uw gemeente kansrijk zijn voor een zonnepark. Omdat slechts enkele percelen per gemeente een vergunning zullen krijgen, is het belangrijk er snel bij te zijn. Zo kunt u profiteren van een vaste hoge vergoeding voor uw grond voor zeker 25 jaar .

Heeft uw gemeente al beleid voor zonneweiden? Controleer het hieronder:

Over onze samenwerkingen

“Voor mij bood de samenwerking met BHM Solar kansen voor mijn bedrijf. Ik ben blij met de samenwerking. De mensen van BHM Solar hebben mij steeds op de hoogte gehouden van de voortgang. Ik heb me geen moment zorgen gemaakt en als ik een vraag heb, kan ik ze altijd bereiken.”
Theo van Dijk
Agrariër
"In het begin moest ik erg wennen aan het idee van een zonneweide. Maar toen ik mij er meer in ben gaan verdiepen bleek het voor ons een mooi alternatief. Ik ben blij met de samenwerking met BHM Solar, ze zijn duidelijk, transparant en houden ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen. "
Piet van Leeuwen
Agrariër
Scroll naar top