Zonnepark op uw grond?

Bekijk onderstaande video met de antwoorden op de 7 meest gestelde vragen van agrariërs.

Wilt u de vragen en antwoorden uit de video rustig in tekst nalezen?
Klik dan hier.

Hoeveel kunt u met een zonneweide verdienen?

Ook nieuwsgierig hoe hoog de vergoeding is, voor een zonnepark op uw grond? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij laten u dan weten of uw grond op een gunstige locatie ligt voor een zonnepark en wat u met uw grond kunt verdienen. Dit kan natuurlijk kosteloos en vrijblijvend.

Stap 1 van 2

Waarom juist nu een zonnepark?

Elke gemeente moet op 1 juli 2021 haar klimaatbeleid vast hebben gesteld. Hierdoor is op korte termijn duidelijk welke gebieden binnen uw gemeente kansrijk zijn voor een zonnepark. Omdat slechts enkele percelen per gemeente een vergunning zullen krijgen, is het belangrijk er snel bij te zijn. Zo kunt u profiteren van een vaste hoge vergoeding voor uw grond voor zeker 25 jaar .

Heeft uw gemeente al beleid voor zonneweiden? Controleer het hieronder:

Wat zijn de fiscale gevolgen voor u bij een zonenpark?

Onderstaand leggen wij kort uit wat er in uw belastingaangifte kan veranderen bij de verhuur van uw grond voor een zonneweide.

Wilt u de uitleg over de mogelijke fiscale gevolgen liever in een de video bekijken?
Klik dan hier

Als u uw grond verhuurt voor zonnepanelen kan uw belastingaangifte er ook anders uit komen te zien.

Financieel adviseur
Omdat elke persoonlijke situatie weer anders is, raden we u altijd aan om een financieel adviseur mee te laten kijken. Omdat we dit belangrijk vinden en we weten dat het voor u belangrijk is, vergoeden we de kosten voor uw persoonlijke advies.

Eenmanszaak of maatschap
Veel agrariërs die meer willen weten over de verhuur van hun grond voor een zonnepark hebben vaak een bedrijf als eenmanszaak of maatschap. De winst uit uw onderneming, bij een eenmanszaak of maatschap wordt dan belast in Box 1 als inkomstenbelasting. U betaalt dan inkomstenbelasting over uw winst op basis van de gebruikelijke belastingschijven.

Als u nu uw grond gaat verhuren voor een zonnepark dan kan de verhuur als onderdeel van uw bedrijf blijven en in box 1 worden belast. Het kan ook zo zijn dat de grond verhuist van het ondernemingsvermogen in box 1 naar uw privévermogen in box 3. In plaats van inkomstenbelasting over de winst van verhuur van uw grond gaat u dan de zogenaamde vermogensrendementheffing betalen over de waarde van de grond. Zo’n vermogensrendementsheffing betaalt u bijvoorbeeld ook over aandelen als u die heeft.

Het grote voordeel hiervan is, dat de jaarlijkse belasting over de waarde van grond in box 3 veelal lager ligt dan de belasting op verhuuropbrengsten in box 1. Ook is de toekomstige waardestijging van de grond in box 3 niet belast. Een nadeel is wel dat er bij de overgang van box 1 naar box 3 eenmalig belasting moet worden betaald over de toename van de waarde van grond die wordt verhuurd voor een zonnepark ten opzichte van de agrarische waarde. De hoogte van de eenmalige belasting kan het best berekend worden door uw financieel adviseur. De eenmalige belasting kunnen wij eventueel voor een deel voorfinancieren, als u dat wenst.

B.V.
Tot slot is het ook mogelijk dat de grond in een bv zit, dan is het over het algemeen goed om dit zo te houden. Het verplaatsen van de grond vanuit box 1 of box 3 naar een bv is meestal fiscaal niet aantrekkelijk.

Alles bij elkaar opgeteld levert de verhuur van uw grond voor een zonneweide u over het algemeen meer op dan landbouwgrond.

Graag berekenen samen met u en uw financieel adviseur wat dat voor uw persoonlijke situatie betekent.

Wij zijn de betrouwbare ontwikkelaar die u goed informeert in elke fase van het project. Samen oogsten wij de zon!

Over onze samenwerkingen

“Voor mij bood de samenwerking met BHM Solar kansen voor mijn bedrijf. Ik ben blij met de samenwerking. De mensen van BHM Solar hebben mij steeds op de hoogte gehouden van de voortgang. Ik heb me geen moment zorgen gemaakt en als ik een vraag heb, kan ik ze altijd bereiken.”
Theo van Dijk
Agrariër
"In het begin moest ik erg wennen aan het idee van een zonneweide. Maar toen ik mij er meer in ben gaan verdiepen bleek het voor ons een mooi alternatief. Ik ben blij met de samenwerking met BHM Solar, ze zijn duidelijk, transparant en houden ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen. "
Piet van Leeuwen
Agrariër

Een zonneweide aanleggen?

Oogsten van zonneweides

De energietransitie biedt financiële kansen voor u als agrarisch ondernemer. Door samen te werken met BHM Solar bent u verzekerd van een betrouwbare en ervaren partij, waardoor de kans van realisatie aanzienlijk wordt vergroot. 

Wij kiezen onze partners zorgvuldig. Voor ons is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Juist hierdoor kunnen wij onze aandacht volledig richten op de ontwikkeling en realisatie van onze projecten. Wij houden u altijd goed op de hoogte en informeren de gemeente en omwonenden. Door iedereen te betrekken realiseren wij samen het best mogelijke project.

Kunnen wij u helpen met een zonneweide aanleggen?

Voordelen

BHM Solar draagt volledig zorg voor het contact met de omwonenden, de vergunning bij de gemeente en de financiering van de zonneweide

Na de looptijd van de vergunning wordt uw grond weer in originele staat teruggebracht. BHM Solar spreekt dit contractueel met u af. Er worden financiële reserves aangehouden om de grond, in elke situatie, weer naar originele staat terug te brengen. 

Elke situatie van een grondeigenaar is anders. Wij hechten er veel waarde aan dat een eigenaar van grond onafhankelijk advies krijgt van een expert. Bij een getekende overeenkomst vergoedt BHM Solar de kosten van de adviseur.

BHM Solar is een Nederlands bedrijf en werkt samen met Nederlandse banken en investeringsfondsen om de zonneweide te financieren. 

In vergelijking met agrarische pachtinkomsten biedt BHM solar een hoge en aantrekkelijke vergoeding per hectare. 

BHM Solar ziet lokaal draagvlak, acceptatie en communicatie als belangrijkste pijlers voor het succesvol ontwikkelen van een zonneweide. Wij treden daarom in een vroeg stadium met direct omwonenden in contact. 

Hoeveel kunt u als grondeigenaar met een zonneweide verdienen?

Stap 1 van 2
Scroll naar boven