Zonnepark op uw grond?

Hieronder geven wij de antwoorden op de 7 meest gestelde vragen over het aanleggen van een zonnepark op uw grond.

Wilt u de vragen en antwoorden liever in een video uitgelegd krijgen?
Klik dan hier

1. Hoe weet ik of mijn grond gunstig ligt voor een zonneweide(zonnepark)?

Er zijn drie zaken die grotendeels bepalen of jouw grond gunstig ligt voor een zonneweide:

 1. Ligt uwgrond  niet in een beschermd gebied? Denk hierbij aan een beschermd natuurgebied of een plek met cultuurhistorische waarde.
 2. Ligt uw grond in de buurt van een elektriciteitsaansluiting? En dan bedoelen we niet een klein transformatorhuisje, maar een groot station op het midden- of hoogspanningsnet.
 3. Ligt uw grond in een voorkeursgebied van de gemeente? Sommige gemeentes wijzen namelijk specifieke gebieden aan waar zij zonneweides kansrijk achten.

2. Hoe hoog is mijn vergoeding voor een zonneweide?

De vergoeding voor een zonneweide is over het algemeen vaak hoger dan de opbrengst bij agrarisch gebruik. Hoe hoog de vergoeding precies is hangt vaak af van twee zaken.

 1. De grootte van het perceel. Hoe groter een perceel is, hoe meer schaalvoordeel de zonneweide kan behalen en daarmee kan de vergoeding omhoog.
 2. De afstand tot de elektriciteitsaansluiting. Er moet een nieuwe aansluitkabel getrokken worden tussen de zonneweide en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Deze aansluiting bevindt zich vaak op een paar kilometer afstand. Hoe korter deze afstand is, hoe goedkoper de kabel en hoe hoger de vergoeding.
 3. Bent u benieuwd wat voor vergoeding er mogelijk is op uw grond? Neem dan even contact met ons op of vul uw gegevens in op deze pagina en wij rekenen dit voor u uit.

3. Hoelang blijft een zonneweide staan?

Zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van minimaal 25 jaar. Het zou dus zonde zijn om de zonneweide korter dan 25 jaar de exploiteren. Uiteindelijk bepaalt de vergunning van de gemeente de maximale looptijd van een zonneweide en meestal is dit 25 of 30 jaar.

4. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de zonneweide gebouwd kan worden?

Je mag niet zomaar een zonneweide bouwen in Nederland. Daarom vragen wij een vergunning aan bij de gemeente voor het bouwen en exploiteren van een zonneweide. Bij de vergunningsaanvraag moeten we aangeven hoe we rekening houden met de

 1. natuur
 2. landschappelijke inpassing en
 3. hoe we de omgeving betrekken bij de zonneweide.
  De aanvraag duurt tenminste 6 maanden. Als we de vergunning rond hebben kunnen we de benodigde SDE-subsidie aanvragen en regelen we een aansluiting op het elektriciteitsnet. De totale ontwikkeling van de zonneweide duurt gemiddeld 3 jaar.

5. Hoe betrekken we de buurt bij de zonneweide?

 1. Communicatie: We gaan in gesprek met de omwonenden en belanghebbenden. Ook zullen we een speciale webpagina maken met informatie over de zonneweide en nieuwsbrieven versturen. Bekijk hier de webpagina van onze lopende projecten.
 2. Participatie: we zoeken de samenwerking met de lokale energie coöperatie. Inwoners van de gemeente kunnen lid worden van de coöperatie. Samen met de coöperatie ontwikkelen we dan de zonneweide en de leden kunnen meedelen in de opbrengsten van de zonneweide. Zo komt een deel van de opbrengst van de zonneweide ook bij de buurt terecht komt, wat vaak de acceptatie van de zonneweide vergroot.

6. Wat gebeurt er na afloop van de zonneweide?

De zonneweide staat er niet voor altijd. Vaak krijgen we een vergunning voor maximaal 30 jaar. Na deze periode halen we de zonneweide op onze kosten weer weg, hier maken we een aparte reservering voor die gegarandeerd wordt. De grond heeft zijn agrarische bestemming de hele tijd behouden, zodat de grond na ontmanteling weer agrarisch kan worden gebruikt.

7. Dit klinkt wel interessant, hoe nu verder?

Denk je nu na over een zonneweide op jouw grond? Dan is de volgende stap om een vrijblijvende Quickscan aan te vragen, door je gegevens in te vullen op deze pagina.
We kijken dan hoe gunstig jouw grond ligt en welke vergoeding wij kunnen bieden voor de grond. Daarna kan je zelf bepalen of dit interessant voor je is.

Hoeveel kunt u met een zonneweide verdienen?

Ook nieuwsgierig hoe hoog de vergoeding is voor een zonnepark op uw grond? Vul dan hieronder uw gegevens in. Wij laten u dan weten of uw grond op een gunstige locatie ligt voor een zonnepark en wat u met uw grond kunt verdienen. Dit kan natuurlijk kosteloos en vrijblijvend.

Stap 1 van 2

Waarom juist nu een zonnepark?

Elke gemeente moet op 1 juli 2021 haar klimaatbeleid vast hebben gesteld. Hierdoor is op korte termijn duidelijk welke gebieden binnen uw gemeente kansrijk zijn voor een zonnepark. Omdat slechts enkele percelen per gemeente een vergunning zullen krijgen, is het belangrijk er snel bij te zijn. Zo kunt u profiteren van een vaste hoge vergoeding voor uw grond voor zeker 25 jaar .

Heeft uw gemeente al beleid voor zonneweiden? Controleer het hieronder:

Wat zijn de fiscale gevolgen voor u bij een zonnepark?

In onderstaande video leggen wij kort uit wat er in uw belastingaangifte kan veranderen bij de verhuur van uw grond voor een zonneweide.

Wilt u de tekst uit de video over de Belastingen nog eens rustig na lezen?
Klik dan hier

Wij zijn de betrouwbare ontwikkelaar die u goed informeert in elke fase van het project. Samen oogsten wij de zon!

Over onze samenwerkingen

“Voor mij bood de samenwerking met BHM Solar kansen voor mijn bedrijf. Ik ben blij met de samenwerking. De mensen van BHM Solar hebben mij steeds op de hoogte gehouden van de voortgang. Ik heb me geen moment zorgen gemaakt en als ik een vraag heb, kan ik ze altijd bereiken.”
Theo van Dijk
Agrariër
"In het begin moest ik erg wennen aan het idee van een zonneweide. Maar toen ik mij er meer in ben gaan verdiepen bleek het voor ons een mooi alternatief. Ik ben blij met de samenwerking met BHM Solar, ze zijn duidelijk, transparant en houden ons goed op de hoogte van de ontwikkelingen. "
Piet van Leeuwen
Agrariër

Een zonneweide aanleggen?

Oogsten van zonneweides

De energietransitie biedt financiële kansen voor u als agrarisch ondernemer. Door samen te werken met BHM Solar bent u verzekerd van een betrouwbare en ervaren partij, waardoor de kans van realisatie aanzienlijk wordt vergroot. 

Wij kiezen onze partners zorgvuldig. Voor ons is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Juist hierdoor kunnen wij onze aandacht volledig richten op de ontwikkeling en realisatie van onze projecten. Wij houden u altijd goed op de hoogte en informeren de gemeente en omwonenden. Door iedereen te betrekken realiseren wij samen het best mogelijke project.

Kunnen wij u helpen met een zonneweide aanleggen?

Voordelen

BHM Solar draagt volledig zorg voor het contact met de omwonenden, de vergunning bij de gemeente en de financiering van de zonneweide

Na de looptijd van de vergunning wordt uw grond weer in originele staat teruggebracht. BHM Solar spreekt dit contractueel met u af. Er worden financiële reserves aangehouden om de grond, in elke situatie, weer naar originele staat terug te brengen. 

Elke situatie van een grondeigenaar is anders. Wij hechten er veel waarde aan dat een eigenaar van grond onafhankelijk advies krijgt van een expert. Bij een getekende overeenkomst vergoedt BHM Solar de kosten van de adviseur.

BHM Solar is een Nederlands bedrijf en werkt samen met Nederlandse banken en investeringsfondsen om de zonneweide te financieren. 

In vergelijking met agrarische pachtinkomsten biedt BHM solar een hoge en aantrekkelijke vergoeding per hectare. 

BHM Solar ziet lokaal draagvlak, acceptatie en communicatie als belangrijkste pijlers voor het succesvol ontwikkelen van een zonneweide. Wij treden daarom in een vroeg stadium met direct omwonenden in contact. 

Hoeveel kunt u als grondeigenaar met een zonneweide verdienen?

Stap 1 van 2
Scroll naar boven