Onze visie op participatie

1433126431

 

Wat is participatie?
Participatie is het proces waarin stakeolders zoals de buurt meedoen in de ontwikkeling van een project. Bij een zonneveld is participatie erg belangrijk omdat er een tamelijk grote verandering van de omgeving plaatsvindt. Ook zijn er vaak veel mogelijkheden op het gebied van landschap, ecologie en/of recreatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen procesparticipatie en financiële participatie. Bij procesparticipatie praten de buurt en andere  stakeholders mee over het ontwerpen van een zonneveld. Het initiatief wordt hierdoor vaak verbetered omdat het beter bij de wensen van de buurt aansluit. Bij financiële participatie gaat het vooral over hoe buurtbewoners kunnen investeren en profiteren van een initiatief.
BHM Solar heeft al enige jaren ervaring met participatie en zoekt steeds naar het optimale proces. Hierbij houden we ons aan de gedragscodes van de branchevereniging Holland Solar. Vaak geven gemeentes in hun beleid richtlijnen weer waar participatie aan moet voldoen. Een energiecoöperatie speelt vaak een grote rol bij de invulling van de beide vormen van participatie. Zo wordt participatie gedegen en lokaal ingericht. 

Procesparticipatie 
Het onderstaande figuur maakt inzichtelijk hoe BHM Solar, vaak in samenwerking met een lokale energiecoöperatie, de procesparticipatie vorm geeft. Een initiatief doorloopt verschillende fases (opstarten > ontwerpen > finaliseren > bouw/exploitatie). In die fases wordt gewerkt om het draagvlak en de haalbaarheid te vergroten, zonder dat deze uit balans raken. 

De invullingen die vaak worden gegeven aan procesparticipatie:

  • Inloopavond. Voor een initiatief wordt een avond georganiseerd waar het ontwerp en het plan worden besproken. 
  • Keukentafelgesprekken. Geïnteresseerden uit de buurt kunnen een gesprek inplannen, we komen dan langs en bespreken het initiatief
  • Contact via de website, mail of brieven. 
Dit model is gebaseerd op het boek van: Bekkering, Titus, en Walter, Jaap. Van idee naar resultaat. Mediawerf, 2017. ISBN 987 94 90463 53 3
 
 
Financiële participatie
BHM Solar zet zich bij de ontwikkeling van zonnevelden in voor lokaal eigendom. Dit houdt in dat buurtbewoners en andere inwoners van de gemeente deels of zelfs geheel eigenaar kunnen worden van een initatief. De lasten en lusten worden dan verdeeld. BHM Solar streeft ernaar dat buurtbewoners die niet willen investeren ook kunnen profiteren van een initatief. Daarom wordt vaak een omgevingsfonds opgezet of wordt er gezocht naar een andere passende vorm. Hierin kan een  energiecoöperatie een grote rol spelen. 
Scroll naar boven