Zonneweide Valthe

 

Welkom op de website van Zonneweide Valthe in de gemeente Borger-Odoorn. Zonneweide Valthe is een initiatief van BHM Solar. De zonneweide kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Borger-Odoorn om lokaal duurzame elektriciteit op te wekken. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen. 

In 2018 is het Beleidsplan zonneakkers in Borger-Odoorn opgesteld. Het beleid voor zonneakkers, ook wel zonneweides genoemd komt voort uit een zoektocht naar alternatieven voor windenergie. BHM Solar heeft hiervoor een initiatief ingediend bij de gemeente. In het initiatief staat beschreven hoe een zonneweide passend in het landschap aangelegd kan worden en hoe andere belangen (maatchappelijk, ecologisch) gecombineerd zouden kunnen worden met zonne-energie.

 

Het initiatief

De beoogde locatie voor zonneweide Valthe ligt aan de Weerdingerweg, ten zuidoosten van het dorp Valthe: 

  1. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van landschappelijke, ecologische en maatschappelijke waarden te realiseren.
  2. Inwoners uit Valthe en omgeving aan de ontwerptafel te laten zitten. Ook kan er meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties, bijvoorbeeld voor de nabijgelegen Valtherschans.
  3. Inwoners mee te laten profiteren van de zonneweide. Zij zouden kunnen investeren en/of de energie direct kunnen gebruiken van zonnepark Valthe.
  4. BHM Solar wil samenwerken met Plaatselijk Belang Valthe.

Het ontwerp

BHM Solar heeft op 15 juni 2023 een inloopavond georganiseerd over het conceptplan zonneweide Valthe. Het conceptplan betreft een mogelijk ontwerp van de zonneweide. Tijdens de bijeenkomst konden de bezoekers kennis maken met het conceptplan en daarover hun mening geven. Daarnaast was er gelegenheid om nader uitleg te krijgen over hoe er financieel geparticipeerd kon worden en welke mogelijke voordelen de inwoners zouden kunnen hebben vanuit het park.

Informatieavond

Het verslag van de informatieavond die op 15 juni 2023 is georganiseerd, kan via onderstaande link worden ingezien. De bezoekers van de inloopavond hebben input gegeven. De input is onderzocht en wordt waar mogelijk worden verwerkt in het ontwerp van de zonneweide. Wij hopen u daar op korte termijn nader over te kunnen berichten.

Verslag-inloopavond-te-Valthe.pdf

Tijdens de informatieavond is er de mogelijkheid geboden om een enqûeteformulier in te vullen. De antwoorden die op de enqûeteformulieren zijn ingevuld, kunnen via onderstaande link worden ingezien.

Antwoord op vragen uit enqûete inloopavond 15 juni 2023.pdf

Wie zijn wij

Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

Het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u in het contactformulier uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Gerrit Hulshoff
☎ 06 – 5
3 72 99 59
✉ 
gerrit.hulshoff@bhmsolar.nl

Freek Wisseloo
☎ 06 – 22 48 91 06
✉ freek.wisseloo@bhmsolar.nl

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven