0
Hectare
0
Zonnepannelen
0
Megawattpiek

Rafelder Zonneweide

BHM Solar is momenteel bezig met de ontwikkeling van een zonneweide in de gemeente Oude IJsselstreek. Via deze website informeren wij u graag over de status en ontwikkelingen van dit project. Op deze manier houden wij u als omwonende en inwoner van de gemeente op de hoogte.

Wie zijn wij?

BHM Solar is een Utrechtse projectontwikkelaar van dak- en grondgebonden zonnestroomprojecten opgericht in januari 2017. Meer informatie over ons bedrijf kunt u vinden op deze website, kijk gerust eens rond.  

Aanleiding voor Rafelder Zonneweide te Etten

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In het Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14% moet zijn, en in 2023 16%. De provincie Gelderland heeft uitgesproken in 2030 een klimaatneutrale organisatie te willen zijn. 

Ook de gemeente Oude IJsselstreek heeft zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. De gemeente vindt het belangrijk dat verschillende vormen van duurzame energieopwekking ingezet worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is zonne-energie op daken. Maar met alleen zonne-energie op daken gaat de gemeente haar doelstellingen niet halen. De gemeente Oude IJsselstreek heeft daarom besloten om ook gefaseerd mee te werken aan initiatieven voor zonneweides. Momenteel zijn er vier initiatieven geselecteerd door de gemeente om verder uit te werken. Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Oude IJsselstreek over dit onderwerp: https://www.oude-ijsselstreek.nl/zonnevelden

De locatie

Het plangebied is circa 6 hectare (bruto) groot en ligt in het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek, zuidwestelijk van de kern Etten. Het plangebied betreft een oude vuilstort en bevindt zich vlakbij buurtschap Ziek. Het perceel ligt in de hoek van de Rafelderseweg en de N335. Het figuur links geeft de ligging en begrenzing van het plangebied weer.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de locatie getypeerd als kansrijk, mede omdat er goed gebruik wordt gemaakt van minder courante grond. Zo wordt er geen waardevolle agrarische grond onttrokken uit het gebied. 

Participatie

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de zonneweide is het betrekken van omwonenden door middel van proces participatie. Deze participatie is tweeledig. Zo is het voor direct omwonenden mogelijk om plenair mee te denken in het ontwerp en zijn zij uitgenodigd voor een eerste inloopavond om mee te denken in de keuzes die er gemaakt moeten worden. Voor andere inwoners van de gemeente is het mogelijk om mee te denken tijdens een volgende inloopavond. Deze inloopavond zal via deze website worden aangekondigd. 

BHM Solar biedt de mogelijkheid tot financiële participatie. Zo bieden we de kans voor omwonenden en inwoners mee te profiteren van de winst uit de zonneweide. Na het verkrijgen van de vergunning en de benodigde subsidie zal de financiering geregeld moeten worden. Een groot deel van de investering wordt door een bank gedaan. Ook zal een deel van de investering worden opgehaald door middel van crowdfunding. Op deze investering kunnen omwonenden en inwoners van de gemeente een vast rendement maken. Details over voorwaarden en rendement worden in een later stadium gedeeld. 

Naast de mogelijkheid om geld te investeren in een zonneweide en mee te delen in de winst, biedt BHM Solar de omgeving aan om een deel van de winst in een omgevingsfonds te doneren. Dit fonds heeft als doel om lokale duurzame initiatieven te ondersteunen. Dit fonds wordt in overleg met de gemeente opgezet. 

Landschappelijke inpassing

Vanuit analyse en het omgevingsproces zijn een aantal spelregels opgesteld voor het maken van het landschappelijk van het landschappelijke ontwerp:

  • Er wordt zo laag mogelijk gebouwd om het open karakter van het perceel te behouden. 
  • Er wordt gebruik gemaakt van een oost-west opstelling om de hellingshoek zo laag mogelijk te houden. 
  • Er worden nieuwe beplantingselementen toegevoegd om de biodiversiviteit en landschapskarakteristieken te versterken.

Presentatie informatieavond

Op 3 juni 2020 heeft BHM Solar een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van de Rafelder Zonneweide.

De volledige presentatie van deze avond kunt u hier vinden.

Projectfase

Voorbereiden vergunning

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Blijf op de hoogte

Scroll naar boven