Zonneweide Overberg

Welkom op de website van zonneweide Overberg nabij Overberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zonneweide Overberg is een initiatief van BHM Solar in samenwerking met de lokale energie coöperatie Heuvelrug Energie.  De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie om eigen energie op te wekken door en voor Overberg. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mailtje sturen of via de website contact opnemen.

Aanleiding

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Om dit doel te behalen, heeft de gemeenteraad besloten om ruimte te geven aan initiatieven voor maximaal 25 hectare aan zonneparken in 2021. De afgelopen maanden konden initiatiefnemers plannen voor een zonneweide indienen bij de gemeente. In elk plan is beschreven hoe een zonneweide passend in het landschap aangelegd kan worden en hoe andere belangen (agrarisch, ecologisch, recreatief) gecombineerd kunnen worden met zonne-energie. Ook moest aangegeven worden hoe de buurt betrokken wordt bij het initiatief en meeprofiteert.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft alle ingediende plannen beoordeeld en besloten medewerking te verlenen aan twee initiatieven. Een van beide initiatieven is het initiatief in Overberg van BHM Solar in samenwerking met energiecoöperatie Heuvelrug Energie (zie locatie hieronder). De medewerking betekent niet dat deze twee initiatieven nu gerealiseerd mogen worden. De gemeente hecht grote waarde aan een zorgvuldig participatieproces en heeft de geselecteerde initiatiefnemers gevraagd nu samen met de omwonenden het plan eerst verder uit te werken.

Wie zijn wij

De initiatiefnemers van zonneweide Overberg zijn Heuvelrug Energie en BHM Solar. 

Heuvelrug Energie
Heuvelrug Energie, Hé, is van ons samen, een coöperatieve vereniging voor en door leden. We bepalen samen de aanpak en profiteren samen van de voordelen. Voor de energielevering, de gewenste service en voor de duurzame energie projecten. We bundelen onze krachten. Er ontstaan, ook financieel, slimme samenwerkingsverbanden.
BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

De locatie

De beoogde locatie voor zonneweide Overberg ligt rondom overberg aan de Eindseweg. De zonneweide kent twee losse locaties.  De locatie is in het bijzonder geschikt voor een zonneweide omdat: 

 1. De ligging aan de spoorlijn en weinig in het zicht van inwoners is. 

 2. Inwoners uit Overberg aan de ontwerptafel kunnen zitten. Ook kan meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties, bijvoorbeeld voor voedsel, sport, recreatie, kwetsbare planten en dieren.
 
 3. Inwoners eigenaar kunnen worden van de zonneweide. Zij zouden de energie direct kunnen betrekken van zonneweide Overberg. 

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Hendrik Koetsier
☎ 06 – 27 06 32 80
info@bhmsolar.nl

Informatieavond Covid update: keukentafelgesprekken en digitale sessies

Vanwege de hoge Covid-19 besmettingscijfers vinden wij het niet verantwoord om de geplande informatieavond doorgang te geven. In plaats daarvan willen we tussen 1 en 17 december ofwel bij u thuis langskomen, ofwel u in een kleine groep digitaal spreken. In deze (digitale) gesprekken willen samen met u naar de plannen voor de zonneweide kijken en bespreken wat daarbij voor u van belang is. 

We hebben een aantal tijdsloten gemaakt waarvoor u uw voorkeur kunt aangeven, zie het formulier hieronder. Wij nemen daarna contact met u op om een definitieve afspraak te maken. Mochten de genoemde opties niet passen, neem dan gerust contact op, dan proberen samen een alternatief te bedenken. 

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 3 december. 

Aanmelden informatiesessie Zonneweide Overberg
NB: we proberen de digitale sessies in een groep van maximaal 5 adressen te doen, zodat er ruimte voor interactie is

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar top