Zonneweide Overberg

Welkom op de website van zonneweide Overberg nabij Overberg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zonneweide Overberg is een initiatief van BHM Solar.  De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie om eigen energie op te wekken door en voor Overberg. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen.

Ontwerpbesluit vergunning ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. De stukken liggen met ingang van 5 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien via www.heuvelrug.nl/terinzage en in het Publiekscentrum, Kerkplein 2 in Doorn en in CBS De Wegwijzer, Haarweg 23 in Overberg. 

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, naar keuze schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling, maar niet per email, over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE Doorn, met vermelding van het onderwerp: “Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning, Zonneweide Overberg”. 

Onderaan deze pagina kunt u het ontwerp van Zonneweide Overberg vinden. Neem graag contact met ons op als u vragen/opmerkingen heeft.

 

Aanleiding & status

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil uiterlijk in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Om dit doel te behalen, heeft de gemeenteraad besloten om ruimte te geven aan initiatieven voor maximaal 25 hectare aan zonneparken in 2021. BHM Solar heeft hiervoor een initiatief ingediend bij de gemeente. In het plan is beschreven hoe een zonneweide passend in het landschap aangelegd kan worden en hoe andere belangen (agrarisch, ecologisch) gecombineerd zouden kunnen worden met zonne-energie.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft alle ingediende plannen beoordeeld en eind 2021 besloten medewerking te verlenen aan twee initiatieven. Een van beide initiatieven is het initiatief in Overberg van BHM Solar  (zie locatie hieronder). De medewerking betekent niet dat deze twee initiatieven nu gerealiseerd mogen worden. De gemeente hecht grote waarde aan een zorgvuldig participatieproces en heeft de geselecteerde initiatiefnemers gevraagd nu samen met de omwonenden en andere belanghebbende het plan eerst verder uit te werken. Na deze verdere uitwerking volgt tegen het einde van dit jaar een evaluatie om te bepalen of het initiatief een vergunning kan aanvragen. 

Het originele plan is dankzij de vele goede inbreng van verschillende stakeholders herzien en verbeterd tot een ontwerp (zie onderaan de pagina). Mocht u input willen leveren neem dan gerust contact op via het contactformulier onderaan deze pagina.

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

Het initiatief

De beoogde locatie voor zonneweide Overberg ligt aan de Eindseweg. De zonneweide kent twee losse locaties, zie de afbeelding hiernaast. Bij de uitwerking van het initiatief beogen we: 

 1. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van natuurlijke waarden te realiseren 

 2. Inwoners uit Overberg aan de ontwerptafel te laten zitten. Ook kan meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties, bijvoorbeeld voor voedsel, sport, kwetsbare planten en dieren.
 
 3. Inwoners mee te laten profiteren van de zonneweide. Zij zouden kunnen investeren en/of de energie direct kunnen gebruiken van zonneweide Overberg. 

Het concept ontwerp

In de afgelopen periode hebben we samen metd diverse stakeholders vele gesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken hebben we input opgehaald welke we zo goed mogelijk hebben geïntergreerd in het ontwerp van het zonneveld. Onderstaand de versie van het ontwerp zoals die wordt voorgelegd aan de gemeente.

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

René van der Linden
☎ 06 – 19 82 48 82
info@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Zonneweide Overberg

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven