Zonneweide Molenlanden

Welkom op de website van Zonnepark Morgenlanden, gelegen in de Sallandse gemeente Olst-Wijhe. Zonnepark Morgenlanden is een projectontwikkeling van BHM Solar. Met dit projectinitiatief wordt een significante bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Olst-Wijhe. Via deze website kunt u op de hoogte blijven van de laatste belangrijke ontwikkelingen.

Heeft u vragen of behoefte om met ons contact op te nemen? Dan kan dat uiteraard telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Contactgegevens vindt u onder aan dit artikel.

Aanleiding

Om in 2050 volledig energieneutraal te zijn, heeft de gemeente Olst-Wijhe in het najaar van 2020 haar duurzaamheidsdoelstelling in haar beleidskaders vastgelegd. De eerste stap richting volledige energieneutraliteit wordt gezet met de doelstelling om in 2030 voor 67 GWh aan duurzame en groene energie op te wekken. Deze ambitie wordt ingevuld met zon- en windprojecten.

BHM Solar ondersteund de gemeente Olst-Wijhe in haar ambities en heeft derhalve het projectinitiatief Zonnepark Morgenlanden ingediend bij de gemeente. Zonnepark Morgenlanden valt binnen de visie en beleidskaders van de gemeente Olst-Wijhe en is geselecteerd voor verdere ontwikkeling.

In aanloop naar de omgevingsvergunningaanvraag is door de gemeente Olst-Wijhe een intensief en uitgebreid participatietraject opgezet. De Omgevingsadviesraad (OAR) vormt de dialoogtafel, in het participatietraject, tussen alle betrokken stakeholders bij Zonnepark Morgenlanden. In deze OAR wordt de stem van omwonenden behartigt via een delegatie van omwonenden middels het Bewonersplatform (BP). Via deze weg werken wij, samen met alle betrokken stakeholders, in een zorgvuldig participatieproces, naar een uitgewerkt plan voor Zonnepark Morgenlanden.

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

Het initiatief

In de gemeente Olst-Wijhe is BHM Solar bezig met de ontwikkeling van Zonnepark Morgenlanden. Het plangebied ligt aan de Raalterweg, ten oosten van de dorpskern van Wijhe en beslaat 12 hectare. Bij de uitwerking van Zonnepark Morgenlanden beogen we: 

1. Het zonnepark zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van lokale flora en fauna te realiseren. 

2. Om met de direct aanwonenden en andere omwonenden aan de ontwerptafel te zitten. Om zo wensen en ideeën, zo ver mogelijk, in te passen in het ontwerp. 
 
3. Omwonenden van het zonnepark financieel mee te laten participeren en eventueel direct stroom van het zonnepark te gebruiken. 
 

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Freek Wisseloo
☎ 06 – 22 48 91 06
freek.wisseloo@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Zonneweide Morgenlanden

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven