Zonneweide Schipbeek

Welkom op de website van Zonneweide Schipbeek, vlakbij Bathmen in de gemeente Deventer. Zonneweide Schipbeek is een initiatief van BHM Solar. De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie van de gemeente Deventer om energieneutraal te worden. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen. 

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen. 

*Update: afwijzing initiatief*

Juni 2024: Het initiatief voor Zonneweide Schipbeek is door de gemeente Deventer afgewezen en zal daarom geen doorgang vinden. 

Aanleiding

De gemeente Deventer heeft de ambitie om in 2030 overgeschakeld te zijn op duurzame energiebronnen waarbij de energie die wordt gebruikt in de gemeente, ook binnen de gemeentegrenzen wordt opgewekt. Om dit doel te behalen, heeft de gemeenteraad in juli 2020 het Energieplan vastgesteld. Hierin wordt de zonneladder gehanteerd, en worden richtlijnen gegeven bij grondgebonden energieprojecten. BHM Solar is samen met de grondeigenaar een initiatief begonnen, omdat de grondeigenaar de bedrijfsvoering wil diversifiëren en verduurzamen. Tijdens het proces gaat BHM Solar in gesprek met alle stakeholders om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Dit plan wordt uiteindelijk als omgevingsvergunningaanvraag ingediend.  

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op het midden van het land. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening. 

Het initiatief

De beoogde locatie voor Zonneweide Schipbeek ligt vlakbij de A1, in de hoek waar de Schipbeek en de Oudeschipbeek samenkomen, zie de afbeelding hiernaast. Bij de uitwerking van het initiatief beogen we:

 1. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van natuurlijke waarden te realiseren 

 2. Aanwonenden aan de ontwerptafel te laten zitten. Ook kan meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties, bijvoorbeeld voor voedsel, sport, recreatie, kwetsbare planten en dieren.
 
 3. Inwoners eigenaar te laten worden van de zonneweide en financieel te kunnen profiteren.

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegevens achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vera van Seumeren
☎ 06 – 
13 64 31 26
vera.van.seumeren@bhmsolar.nl

Contactformulier zonneweide Schipbeek

Projectfase

In voorbereiding

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven