Zonneweide IJsselhunten

Welkom op de website van het Zonneweide IJsselhunten, in de gemeente Oude IJsselstreek. Zonneweide IJsselhunten is een initiatief van BHM Solar. De schapenfokker die hier het bedrijf gevestigd heeft wil de bedrijfsvoering uitbreiden met zonne-energie. De opgewekte energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente Oude IJsselstreek om energieneutraal te zijn. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen. 

Aanleiding

De schapenfokker heeft de laatste jaren steeds meer last van verdroging van de grond. De weide ligt hoog en vooral tijdens warme zomers wordt de zandgrond erg droog. Door de weide te voorzien van zonnepanelen op stellages, zal er minder verdroging optreden. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat de combinatie van zonnepanelen in een schapenweide zorgen voor verbeterde levensomstandigheden voor de schapen. Een waar multifuncitoneel initiatief dus!

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 overgeschakeld te zijn op duurzame energiebronnen. BHM Solar is samen met de grondeigenaar dit initiatief begonnen, wat een mooie bijdrage kan leveren aan de ambities van de gemeente. Tijdens het proces gaat BHM Solar in gesprek met alle stakeholders om tot een zo breed mogelijk gedragen plan te komen. Dit plan wordt uiteindelijk als omgevingsvergunningaanvraag ingediend.  

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op het midden van het land. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie-eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening. 

Het initiatief

De beoogde locatie voor zonne-initiatief IJsselhunten ligt aan de Slingerparallel tussen Etten en IJsselhunten, zie de afbeelding hiernaast. Bij de uitwerking van het initiatief beogen we:

 1. Een ontwerp te maken dat geschikt is voor het laten grazen en leven van schapen. Waarbij het opwekken van duurzame energie wordt gecombineerd met het verbeteren van de leefomstandigheden van de schapen.
2. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van natuurlijke waarden te realiseren. 
 3. De buurt aan de ontwerptafel te laten zitten. 
 4. Inwoners eigenaar te laten worden van het initiatief en financieel te laten profiteren.

Het initiatief

 Vanaf de zomer van 2023 werd Zonneweide IJsselhunten weer opgepakt. Met input van de buurt, belangenorganisaties en experts is een principeverzoek opgesteld en ingediend. Half novemer 2023 heeft het college B&W van de gemeente Oude IJsselstreek een principeakkoord gegeven. Het initiatief mag verder ontwikkeld worden. De komende periode worden meer gepsrekken gevoerd met belanghebbenden. 

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegevens achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Vera van Seumeren
☎ 06 – 
13 64 31 26
vera.van.seumeren@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Zonneweide IJsselhunten

Projectfase

In voorbereiding

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven