Zonneweide Herkenbosch

Welkom op de website van Zonneweide Herkenbosch in Roerdalen. Zonneweide Herkenbosch is een initiatief van BHM Solar.  De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie van de gemeente Roerdalen om energie neutraal te worden. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen.

Aanleiding

De gemeente Roerdalen wil stappen maken om als gemeente energie neutraal te worden. De gemeente heeft als doel gesteld om in voor 2030 in totaal voor 75 hectare aan zonneweides te realiseren.  Om dit doel te behalen, heeft de gemeenteraad in mei 2022 beleid vastgesteld.  In drie tranches van 25 hectare worden initiatiefnemers uitgenodigd om initiatieven in te dienen. BHM Solar heeft als voornemen om hier een initiatief voor in te dienen. 

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

Het initiatief

De beoogde locatie voor Zonneweide Herkenbosch ligt tussen de Muytertweg en de Melickerweg, zie de afbeelding hiernaast. Bij de uitwerking van het initiatief beogen we: 

 1. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van natuurlijke waarden te realiseren 

 2. Aanwonenden aan de ontwerptafel te laten zitten. Ook kan meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties, bijvoorbeeld voor voedsel, sport, recreatie, kwetsbare planten en dieren.
 
 3. Inwoners eigenaar te laten worden van de zonneweide en financieel te kunnen profiteren.

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Robin Boogaards
☎ 030-2712315
robin.boogaards@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Zonneweide Herkenbosch

Projectfase

In voorbereiding

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven