Dwarsdijkse Zonneweide

Welkom op de website van de Dwarsdijkse Zonneweide nabij Dwarsdijk in de gemeente Wijk bij Duurstede. De Dwarsdijkse Zonneweide is een initiatief van BHM Solar.  De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie om eigen energie op te wekken door en voor Wijk bij Duurstede. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen.

Aanleiding

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ervoor gekozen om via een tender procedure een invulling te geven aan de in totaal 60 hectare zonneweide die zij ambieert in te vullen voor 2023. Op deze manier komen alleen de beste plannen in aanmerking om een omgevingsvergunningsprocedure te starten. Daarmee heeft de gemeente meer grip op de kwaliteit van de plannen.

BHM Solar heeft bij de tender met als sluitingsdatum 31 januari 2020 een plan ingediend voor een locatie aan de Groenewoudseweg te Cothen (Zonneweide Rijnsloot). Het toentertijd ingediende plan eindigde met een score van 90 punten op de eerste plaats. Van de gemeente kreeg BHM Solar het verzoek om de omgevingsvergunningsaanvraag voor te bereiden. BHM Solar hecht veel waarde aan draagvlak en het actief betrekken van de buurt. Tijdens de gesprekken met omwonenden kwam naar voren dat er veel begrip was voor de noodzaak voor zonne-energie, maar helaas veel onbegrip voor de locatiekeuze voor de zonneweide aan de Groenewoudseweg. De uitkomst van het participatieproces is dat BHM Solar eind 2020, in nauw overleg met omwonenden en (toenmalig) wethouder, heeft besloten het plan op een andere locatie te ontwikkelen. Deze locatie ligt aan de Kapelleweg in Cothen en heeft als naam meegekregen: Dwarsdijkse Zonneweide. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft BHM Solar in november 2021 uitgenodigd om uiterlijk 14 januari een plan in te dienen voor deze nieuwe locatie, net als een andere initiatiefnemer.

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

De locatie

De gemeente heeft haar grondgebied opgedeeld in negen deelgebieden, voorliggend plangebied behoort tot het buitengebied van Cothen. Hier bevinden zich geschikte locaties voor zonneweides zoals ook te zien is op de kansenkaart. Het landschap is een combinatie van fruitboomgaarden en weilanden met open zicht. Er is sprake van goede landbouwgrond. In het buitengebied van Cothen is ruimte voor maximaal 40 hectare zonneweide met een maximale oppervlakte van 20 hectare per zonneweide. Na vergunning van twee andere zonneweides is er nog ruimte voor 13,6 ha aan zonneweide. 

Het voorliggende plangebied heeft een bruto oppervlak van 10,5 hectare. Hiervan wordt netto 7,8 hectare ingericht als zonneweide. De overige hectares worden ingezet voor de realisatie van meer natuur, biodiversiteit, educatie en recreatie. Daarbij wordt aangesloten bij de veelvuldig aanwezige fruitteelt in het gebied. Hoe dit wordt gedaan, wordt beschreven in de volgende hoofdstukken. Met het oppervlak van netto 7,8 hectare wordt het gebiedsmaximum voor buitengebied Cothen (40 hectare) niet overschreden. 

 

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Marije Nellestein
☎ 06 – 52 62 85 35
info@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Dwarsdijkse Zonneweide

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven