0
Hectare
0
Zonnepannelen
0
Megawattpiek

Beemte Zonneweide

Welkom op de website over Beemte Zonneweide, een initiatief van projectontwikkelaar BHM Solar om een zonneweide te ontwikkelen in de gemeente Apeldoorn. 

Wie zijn wij?

BHM Solar is een Utrechtse projectontwikkelaar van dak- en grondgebonden zonnestroomprojecten opgericht in januari 2017. BHM Solar heeft veel ervaring in het ontwikkelen, financieren en realiseren van grootschalige zonne-energieprojecten in Nederland. 

Beemte Zonneweide

De Beemte Zonneweide ligt in de gemeente Apeldoorn. De gemeente heeft een afwegingskader ontwikkeld voor zonneparken in de gemeente. Het Afwegingskader Zonneparken is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en de eis dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de te ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving.
Het Afwegingskader Zonneparken wijst ook de gebieden in Apeldoorn aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan  voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie over het gemeentelijk beleid omtrent zonneweides vindt u hier: https://www.apeldoorn.nl/ter/fl-afwegingskader-zonneparken

De locatie

Het plangebied is circa 11 hectare (bruto) groot en ligt ten noorden van de stad Apeldoorn. Het beoogde zonnepark is ingesloten tussen de Beemterweg, Kanaal Noord en de Korlerweg. Het bruto oppervlak bedraagt 11 hectare, inclusief landschappelijke inpassing en ruimte voor de potentiele doorzichten.

Projectfase

Voorbereiden vergunning

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Blijf op de hoogte

Scroll naar boven