Zonneweide Baambrugge

 

Welkom op de website van Zonneweide Baambrugge in de gemeente De Ronde Venen. Zonneweide Baambrugge is een initiatief van BHM Solar. De zonneweide kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie van de gemeente De Ronde Venen om lokaal duurzame elektriciteit op te wekken. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen. Zie onderaan deze pagina het contactformulier.

In 2023 is het Beleidsplan Grootschalige Zonnevelden De Ronde Venen gepubliceerd. Het beleid voor zonnevelden komt voort uit de ambitie om in 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. BHM Solar heeft hiervoor een initiatief ingediend bij de gemeente. In het initiatief staat beschreven hoe een zonneweide passend binnen het beleid valt en hoe andere belangen (maatchappelijk, ecologisch) gecombineerd zouden kunnen worden met zonne-energie. BHM Solar zal met omwonenden en andere belanghebbende partijen gedurende het participatietraject aan de slag gaan om het intiatief nader in te vullen.

Het initiatief

Het beoogde ontwikkelgebied voor zonneweide Baambrugge ligt aan de noordkant van de Zuwe, langs de snelweg A2 en op afstand van het dorp Baambrugge. Tijdens de ontwikkeling is er aandacht om de:

  1. De zonneweide zo goed mogelijk in het gebied in te passen en daarbij versterking van landschappelijke, ecologische en maatschappelijke waarden te realiseren.
  2. Inwoners uit Baambrugge en omgeving aan de ontwerptafel te laten zitten. Zo kan er bijvoorbeeld meegedacht worden over gewenste combinatiefuncties. Bijvoorbeeld voor recreatiefuncties in het gebied tussen de zonneweide en het nabijgelegen dorp.
  3. Inwoners kunnen profiteren van de zonneweide. Zij zouden kunnen investeren en/of de energie kunnen gebruiken van zonnepark Baambrugge.

Het ontwerp

BHM Solar heeft nog geen invulling gegeven aan de locatie en het ontwerp voor de zonneweide. Het plan is om een zonneweide te ontwikkelen van maximaal 18 hectare. De zonneweide willen wij ontwikkelen binnen het in geel omlijnde gebied, zie onderstaande afbeelding. Wij willen tijdens het keukentafelgesprek zo veel mogelijk imput ophalen en waar mogelijk meenemen in de ontwikkeling van de zonneweide. De wensen en ideeen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling.

Op deze manier werken wij samen met de omgeving toe naar een gewenst ontwerp. Om tot een gedegen plan te komen en de randvoorwaarden uit het gemeentelijk beleid te handhaven zijn er een aantal uitgangspunten:

– Het perceel heeft een oppervlakte van maximaal 18 hectare.
– Minimaal 30% van het perceel dient ingezet te worden voor landschappelijke inpassing.
– Er wordt uitgegaan van meervoudig ruimtegebruik, zoals bijvoorbeeld: recreatief medegebruik, verbetering biodiversiteit, bijdrage wateropgave.
– Hoogte van de zonnepanelen is beperkt tot 1,5 meter en de afscherming van de zonneweide wordt zo veel mogelijk opgelost via landschappelijke inpassingsmiddelen.

Keukentafelgesprekken met aanwonenden

In de maand mei voert BHM Solar keukentafelgesprekken met aanwonenden. Aanwonenden hebben begin mei 2024 een uitnodiging gekregen. Graag gaat BHM Solar eerst met de aanwonenden in gesprek alvorens te starten met het ontwikkeltraject.  

Wij verwachten in de maand juni 2024 een inloopavond te organiseren voor alle inwoners van Baambrugge.  Tijdens de inloopavond zal het begrip zonneweide en de ontwikkeling toegelicht worden. Daarnaast kunnen de bezoekers kennis maken met het conceptplan en daarover hun mening geven. Deze input zal worden onderzocht en waar mogelijk worden verwerkt in de opzet van de zonneweide. Een uitnodiging voor de inloopavond volgt.

Wie zijn wij

Het Utrechtse BHM Solar is een projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie-eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening. BHM Solar werkt samen met Enerparc. Enerparc heeft veel ervaring in grootschalige zonne-energieprojecten. Het bedrijf biedt technische en operationele competenties en geeft een mooie aanvulling op de competenties van BHM Solar.

Veelgestelde vragen

Op de website van de gemeente De Ronde Venen staat informatie over zonnevelden en duurzaamheid. De meest gestelde vragen kunt u op deze website terugvinden.
Voor project specifieke vragen kunt u met ons contact opnemen. 

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken.

Jan Kleinepier
☎ 06 – 58
96 64 60
✉ jan
.kleinepier@bhmsolar.nl

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven