Lagevoortse Zonneweide

Welkom op de website van de LagevoortseZonneweide nabij Vrikhoven in de gemeente Boxtel. De Lagevoortse Zonneweide is een initiatief van BHM Solar.  De zonneweide zou een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan de ambitie om eigen energie op te wekken door en voor Boxtel. Middels deze website willen wij u graag op de hoogte houden van onze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of behoefte aan contact met ons, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen, een mail sturen of via de website contact opnemen.

Versterking ruimtelijke kwaliteiten

De Lagevoortse Zonneweide wordt langs het spoor gerealiseerd en heeft een maatschappelijke meerwaarde door o.a. de toevoeging van biodiversiteit waardoor draagvlak in de omgeving wordt vergroot. Met het aanleggen van een Ecologische Verbindingszone op het perceel worden verschillende groenstructuren van de Natuur Netwerk Brabant (NNB), Stichting het Noord Brabantse Landschap en Landgoed Velder met elkaar verbonden. Hiermee stimuleren we aan de ene kant de biodiversiteit op en ook buiten het perceel en geven we fauna in het gebied de mogelijkheid zich tussen deze verschillende groenstructuren te verplaatsen.

Het zonnepark wordt gerealiseerd op incourante landbouwkundige grond. De complexe vorm van het plangebied, bestaande uit vele verschillende hoeken en doorkruisingen van natuur, maakt dat het beboeren van de grond machinaal lastig is en daardoor economisch/agrarisch minder aantrekkelijk. Daarbij komt dat het grootste deel van de grond te nat is om gewassen te verbouwen. De grondeigenaar is met zijn bedrijf gevestigd aan de andere kant van het spoor waardoor ook de locatie van de grond ten opzichte van het bedrijf niet ideaal is. 

Bij de realisatie van het zonnepark zal de landschappelijke inpassing langs alle zijden van het plangebied worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan door het aanplanten van  landschapseigen bomen en struweelhagen zodat het perceel mooi wordt ingepast in de lokale omgeving. 

Inheemse bloemrijke en kruidenrijke grassen in brede stroken langs de randen van het perceel, aan weerszijden van het diagonale wandelpad en tussen en onder de panelenrijen versterken de biodiversiteit op het perceel. 

De impact van alle voorgaande verbeteringen en toevoegingen zijn van grote impact op het vergroten van de biodiversiteit doordat het perceel zich bevindt in de Groenblauwe mantel.

Sterke toename van biodiversiteit Groenblauwe mantel

In de Groenblauwe mantel geldt de ambitie om de biodiversiteit te verbeteren omdat dit een buffergebied is naar het Natuur Netwerk Brabant (NNB). De Lagevoortse Zonneweide bestaat voor 75% uit natuur terwijl het gebied voor 75% uit incourante agrarische grond bestond waardoor het een unieke kans is om de biodiversiteit in de Groen blauwe mantel te verbeteren. De fauna populatie in en rondom het gebied wordt versterkt door het aanleggen van een ecologische verbindingszone op het perceel.

 

Wie zijn wij

BHM Solar
Het Utrechtse BHM Solar is een 100% Nederlandse projectontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten met een focus op regio Utrecht. BHM Solar is ervan overtuigd dat zonne-energieprojecten alleen succesvol kunnen zijn door samen te werken. Wij betrekken locatie eigenaren, buren, gemeenten en de (lokale) beleidsmakers daarom altijd in een vroeg stadium bij onze projecten. Zo kan er per locatie specifiek gekeken worden of en hoe zonne-energie een bijdrage kan leveren aan de duurzame energievoorziening.

Contact

Mocht u met ons in contact willen komen over ons initiatief dan horen wij dat graag. U kunt ons telefonisch of per e-mail bereiken. Ook kunt u onderaan de website uw gegeven achterlaten. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Marije Nellestein
☎ 06 – 52 62 85 35
info@bhmsolar.nl

Aanmelden informatie Lagevoortse Zonneweide

Projectfase

Geselecteerd door de gemeente

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Scroll naar boven