0
Hectare
0
Zonnepannelen
0
Megawattpiek

Heesvense Zonneweide

Welkom op de website over Heesvense Zonneweide, een initiatief van projectontwikkelaar BHM Solar om een zonneweide te ontwikkelen in de gemeente Someren. 

Wie zijn wij?

BHM Solar is een Utrechtse projectontwikkelaar van dak- en grondgebonden zonnestroomprojecten opgericht in januari 2017. BHM Solar heeft veel ervaring in het ontwikkelen, financieren en realiseren van grootschalige zonne-energieprojecten in Nederland. 

Heesvense Zonneweide

De Heesvense Zonneweide ligt in de gemeente Someren. De gemeente heeft een uitnodigingskader ontwikkeld voor zonneparken in de gemeente. Het Afwegingskader Zonneparken is een document waarin de voorwaarden staan waaraan de ontwikkeling van zonneparken moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de voorwaarde om te zorgen voor een goede inpassing in het landschap en de eis dat bewoners de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren van de te ontwikkeling van zonneparken in hun omgeving.
Het Afwegingskader Zonneparken wijst ook de gebieden in Someren aan waar de ontwikkeling van zonneparken kansrijk is, mits aan  voorwaarden wordt voldaan.

Meer informatie over het gemeentelijk beleid omtrent zonneweides vindt u hier:
https://www.someren.nl/nc/nieuws/nieuwsbericht/news/start-selectieproces-zonneparken.html

De locatie

Het plangebied is circa 10 hectare (bruto) groot en ligt ten zuidwesten van Lierop. Het beoogde zonnepark is ingesloten tussen de Otterdijkseweg en de Doetersedijk. Het bruto oppervlak bedraagt 10 hectare, inclusief landschappelijke inpassing en ruimte voor de potentiele doorzichten.

Informatieavond

Graag gaan wij met u in gesprek om u meer te vertellen over ons plan en om meer te horen wat u van het initiatief vindt. Helaas is het in deze tijd niet mogelijk en ook niet gepast om met een grote groep mensen bij elkaar te komen. Omdat we u wel graag op de hoogte willen brengen van ons initiatief en wij veel waarde hechten aan de betrokkenheid van de omgeving, organiseren wij twee informatieavonden online. Tijdens deze online bijeenkomsten lichten wij onze plannen toe en is er uiteraard veel ruimte om vragen te stellen. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor een online bijeenkomst.

Projectfase

Voorbereiden vergunning

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Blijf op de hoogte

Scroll naar top