0
Hectare
0
Zonnepannelen
0
Megawattpiek

Energielandschap Rijnenburg

Welkom op de website over energielandschap Rijnenburg van BHM Solar. BHM Solar is een initiatiefnemer uit Utrecht om het energielandschap in de polder Rijnenburg bij Utrecht te ontwikkelen. 

Wie zijn wij?

BHM Solar is een Utrechtse projectontwikkelaar van dak- en grondgebonden zonnestroomprojecten opgericht in januari 2017. De drie oprichters van BHM Solar zijn geboren en/of getogen in de provincie Utrecht en zo kennen we de regio goed. 

Energielandschap Rijnenburg

In 2017 heeft de Utrechtse gemeenteraad de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe er op grote schaal duurzame energie opgewekt kan worden in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Samen met bewoners is er gekeken naar verschillende scenario’s. Uiteindelijk heeft het college op basis van dezer scenario’s een voorstel gemaakt. 

Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het energielandschap is het mogelijk maken van 50% lokaal eigenaarschap. BHM Solar ondersteunt dit uitgangspunt en is in een vroeg stadium een samenwerking aan gegaan met energiecoöperatie Rijne energie. Meer over deze samenwerking en de coöperatie kan je hier vinden: https://rijne-energie.nl/2019/02/samenwerking-bhm-solar-bekrachtigd/

Naast de samenwerking met Rijne Energie ontwikkelt BHM Solar gezamenlijk met Eneco een energielandschap. 

De locatie

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn. De NEderrijnse plas is onderdeel van het plangebied. De totale grootte van het plangebied bedraagt ongeveer 1.200 hectare grond. 

Projectfase

Voorbereiden vergunning

Vergunning verleend

SDE + toegekend

Bouw

Operationeel

Blijf op de hoogte

Scroll naar top